VAST - GOED

 

Te Huur

Bedrijfunit van 120m² (bgg 60m² - etage 60m²) op de “Kleine Vink” in Nieuwerkerk aan den IJssel, tegenover de Hornbach (tussen de A20 en de Hoofdweg in), Zuidplas XS.

De bedrijfsruimte is geschikt voor een diversiteit aan bedrijven; van aannemer tot reclamebureau en van woninginrichter tot groothandel. Het is zeer goed mogelijk verschillende functies in één pand te combineren zoals kantoor, opslag, showroom en/of productie.(voor bedrijven t/m milieucategorie 3).

Het bedrijvenpark wordt ontwikkelt door dezelfde ontwikkelaar als Capelle XS en XS010, de architectuur en uitstraling liggen dan ook in lijn met deze projecten.

  • Parkeerplaatsen op eigen terrein
  • Moderne uitstraling
  • Degelijke bouw
  • Hoge isolatiewaarden

De huurprijs is 1100,00 Euro ex. BTW ex. gas/water/licht en servicekosten.

Nieuwbouw; Oplevering ca. juli 2020

Huurgarantie

Huurder dient een bankgarantie te stellen dan wel een waarborgsom te storten ter grootte van een betalingsverplichting van 3 maanden huur en servicekosten, te vermeerderen met BTW.

Omzetbelasting

Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij de wet vastgelegde minimum percentage of meer gebruikt voor met omzetbelasting belaste prestaties. Indien door toedoen van huurder niet geopteerd kan worden voor met omzetbelasting belaste verhuur, of indien op enig moment een situatie aan de zijde van de huurder intreedt waardoor geen recht meer kan worden gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder gehouden om het daaruit voor verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden, en zal de huurprijs met een nader vast te stellen bedrag worden verhoogd.

info@vast-goed.eu


Ondanks de zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze projectinformatie en de hierin opgenomen gegevens, kunnen wij niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden, onvolledigheden, dan wel onjuistheden in de weergegeven informatie. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatie niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.